Archive for the Category »Määratlemata «

Raekoja platsi jõulukuuse taaspüstitamine

Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja ja Raekoja platsi jõulukuuse püstitaja vabandavad ning selgitavad uut kuuse püstitamist.

Allpool pressiteade 30.11.2011

Kesklinna vanem pöördus politseisse

Tallinna Kesklinna vanem Mihhail Korb pöördus avaldusega politseisse, et selgitada välja Raekoja platsi jõulupuu kahe murdumisega seotud asjaolud.
Korbi sõnul soovib ta selgust kahes küsimuses: kas esimese kukkumise järgselt kuuse tüves avastatud sisselõige oli sinna tekkinud juhuslikult või tahtlikult ning kas kuuse kukkumistel oli ohus inimeste elu ja tervis. „Peale neile küsimustele vastuse saamist on politseil kaalutlusotsus, kas alustada kellegi suhtes menetlust või pole see otstarbekas,“ ütles Korb.
Kuuse murdumistega seoses toimus Kesklinna valitsuses ka sisejuurdlus, mille käigus ilmnes, et linnaosa valitsuse poolne järelvalve kuuse püstitaja OÜ Kesklinna Pargid tegevuse üle polnud küllaldane, Sellega seoses on linnaosa valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja viidud üle madalamale ametikohale ning kuni uue juhataja leidmiseni määratud tema asemele ajutine kohusetäitja.
Tallinna Kesklinna Valitsus kaalub samuti meetmeid OÜ Kesklinna Parkide suhtes, ent nende ulatus on seni veel määratlemata. „Kindlasti tuleb OÜl kanda võimalikud kahjunõuded Jõuluturu kauplejate poolt, kelle tööd kuuse murdumised oluliselt takistasid, ent nõuete suurus pole seni veel selge,“ lisas Korb. „Leping kuuse püstitamiseks lubab meil rakendada sanktsioone, mille ulatust praegu veel kaalume. Kindlasti ei kasuta me sama firma abi kuuse mahavõtmisel ning ka järgmise aasta kuuse püstitaja leidmiseks korraldatavale konkursile pole neil enam asja,“ on Tallinna Kesklinna vanem kindel.

Allikas: Tallinna Kesklinna Valitsus